Ścieżka przyrodnicza Torfowe Kłyle w Jastarni


Trasa przede wszystkim piesza. Na trasie wyznaczono i opisano 3 stanowiska: 
- WIEŻA WIDOKOWA (szuwary) 
- BRZEG ZATOKI PUCKIEJ 
- LAS DĘBOWY (dąbrówka)
Na trasie można się natknąć m.in. na wieżę widokową, wieżę obserwacyjną dla leśników, oraz klatkę na dziki.

            Trasa do Wieży Widokowej ma utwardzoną powierzchnię i jest dostępna dla rowerów. Pozostała część trasy trudna, wyłącznie piesza. Koniec trasy przy wylocie ulicy Polnej w Jastarni.
Długość ścieżki około 1,9 km. Zachodnia część największej równiny nadzatokowej na półwyspie, w rejonie Jastarni nosi nazwę Torfowych Kłyli. Nazwa ta w języku kaszubskim oznacza wyrobi-ska (doły) torfowe zalane wodą. Torfowe Kłyle są zatorfioną równiną, w przewadze bezleśną. Bagienny i pobagienny krajobraz tej części Mierzei Helskiej silnie kontrastuje ze zbiorowiskami nadmorskich i nadzatokowych wydm. Obszar Torfowe Kłyle jest ostoją bogatej awifauny, zwłaszcza w okresie wiosennych i jesiennych wędrówek ptaków. W dużej mierze decyduje o tym mozaika siedlisk jakie znajdują się na tym terenie. W 2000 roku utworzono tu użytek ekologiczny. Wchodzimy na ścieżkę posuwając się wzdłuż szerokiego pasa młodego lasu brzozowego z domieszką olszy, jarzębiny, osiki i wierzb. Jest on typowo antropogenicznym zbiorowiskiem. Gatunki drzew budujące drzewostan zostały w dużej mierze nasadzone i tylko częściowo pochodzą z samosiewu. Pierwotnie występował tu bagienny las olszowy z panującą olszą czarną (Alnus glutinosa), nazywany najczęściej olsem lub olesem.
Warstwa zielna omawianej brzeziny ma wybitnie zróżnicowany skład gatunkowy. Występują tu obok roślin leśnych, także gatunki łąkowe.

            Drzewostan Dębowy zwany Dąbrówką.

Niewielki frag ment wału wydmowegonod strony zatoki zajmuje wąski pas, luźnego, niskiego drzewostanu z dębem szypułkowym (Quercus robur). Jest on silnie zniekształconym fragmentem dawnego lasu brzozowo-dębowego. Zbiorowisko to rozpowszechnione jest w północno-zachodniej Europie, w obrębie wpływów klimatu atlantyckiego. W Polsce występuje jedynie w pasie Pobrzeży: Szczecińskiego, Słowińskiego i Kaszubskiego osiągając tu wschodnią granicę swojego zasięgu. Ten rodzaj lasu zajmuje piaszczy-ste, stosunkowo ubogie i kwaśne siedliska.

Degeneracyjna postać przy-morskiej dąbrowy nad zatoką, w okolicy Jastarni, nawiązuje już tylko niektórymi cechami do typowej postaci tego zbiorowiska. Drzewostan jest niski, do 12 m wysokości, a pnie dębów są krótkie, powyginane o konarach wyrastających z pnia już na wysokości 3-4 metrów. Dęby w wielu miejscach rosną w wyraźnych skupieniach, co wskazuje na ich odroślowe pochodzenie.

Po wycięciu głównego pnia rozrastają się pędy boczne tworząc nowe osobniki. Niemal zupełnie brak jest warstwy krzewów. Obok drzewostanu dębowego obserwujemy gęste zarośla tarniny (Prunus spinosa) oraz pozbawione drzew płaty orlicy. Paproć ta jest przeżytkiem z dawnego runa leśnego i wskazuje na to, że w przeszłości las brzozowo-dębowy zajmował tu znacznie większą powierzchnię Runo jest silnie zmienione przez wydeptywanie.

Z jego składników zachowały się tylko nieliczne gatunki np: konwalia majowa (Convallaria majalis), borówka czernica (Vaccinium myrtillus), kokoryczka wonna (Polygonatum odoratum ), paproć - orlica pospolita (Pteridium aquilinum) oraz trawy śmiałek pogięty (Deschampsia flexuosa) i kłosówka miękka (Holcus mollis) i), a z mszaków Dicranum scoparium, Polytrichum formosum, Mnium hornum i Hypnum cupressiforme.

 

Brzeg Zatoki Puckiej w Jastarni.

 

Nadbrzeżny wał wydmowy porośnięty jest przez psammofilne (piaskolubne) murawy, oraz zarośla. Zbiorowiska te budują przede wszystkimrośliny charakterystyczne dla piaszczystego brzegu morskiego: wydmuchrzyca piaskowa (Elymus arenarius), piaskownica zwyczajna (Ammophilia arenaria), dominująca tu turzyca piaskowa (Carex arenaria) i inne.
Na uwagę zasługują rosnący pojedynczo mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum) i groszek nadmorski (Lathyrus maritimus) - rośliny rzadkie na wielu odcinkach polskiego wybrzeża. Miejscami można zaobserwować wkraczanie trzciny (Phragmites australis) i tworzenie przez nią płatów szuwaru trzcinowego z pewnym udziałem wyżej wymienionych gatunków piaskolubnych. Na dłużej przestrzeni w obrębie niskiej roślinności trawiastej, występują zwarte zarośla róży pomarszczonej (Rosa rugosa). Gęste zarośla róż i jeżyn stanowią miejsce bytowania wielu gatunków niewielkich ptaków śpiewających. Nie tylko ukrywają one tu swoje gniazda, ale również zatrzymują się w okresie migracji.

Od późnej wiosny do jesieni można zauważyć na plaży zgrupowania martwych i żywych owadów pozostawionych przez fale. Najliczniej w nich występują chrząszcze. Skupiska takie są nietrwałe, ponieważ po obeschnięciu żywe osobniki usiłują wydostać się z plaży. Liczebność i skład gatunkowy chrząszczy zależą od charakteru terenów lądowych przyległych do wybrzeża, oraz od czynników pogodowych. Najbogatsze skupiska chrząszczy spotyka się w dni słoneczne, o słabym wietrze, a zwłaszcza przed burzą. Większość gatunków intensywnie lata w dniach bardzo ciepłych w niedługim czasie po przepoczwarzeniu się larw. Podczas lotu kierują się one ku górze. Nad wydmami wpadają we wstępujące prądy powietrza i są wynoszone nad wodę. Tu powietrze ochładza się i chrząszcze wpadają do morza. Następnie wraz z falami trafiają na brzeg.

BIEDRONKA DWUKROPKA

BIEDRONKA OCZATKA 

BIEDRONKA BLEDNICZKA

BIEDRONKA SIEDMIOKROPKA

Wzdłuż brzegu Zatoki Puckiej rozciąga się niski, o zmiennej szerokości nadbrzeżny wał wydmowy. U jego podnóża wzdłuż linii wody znajduje się wąska plaża, nie przekraczająca 2-3 metrów szerokości. Na granicy zasięgu fal jest ona usłana tzw. kidziną, czyli wyrzuconymi przez wodę szczątkami organicznymi. Rozkładając się użyźniają one jałowe podłoże. Pod koniec lata w miejscach tych wykształcają się często specyficzne, krótkotrwałe, wilgociolubne zbiorowiska nitrofilne (azotolubne), złożone w przewadze z roślin jednorocznych. Przewodnimi ich gatunkami, typowo nadmorskimi, są: rukwiel nadmorska i solanka kolczysta. Rośliny te, podobnie jak rosnąca u podnóża wału wydmowego honkenia piaskowa pełnią pionierską rolę w zatrzymywaniu piasku niesionego z plaży przez wiatr w kierunku lądu.

           KAPTURKA 

          PIEGŻA

           OHAR

 CIERNIÓWKA   

KONTAKT

REALIZACJE

OFERTA

O NAS

Projekt i realizacja:  nadmorzem.eu

NOCLEGI

PRACA

KAMERA ONLINE

CIEKAWOSTKI

KONTAKT

Jurata apartamenty, pokoje,kwatery,tanie noclegi w Juracie

USŁUGI

ATRAKCJE

AKTUALNOŚCI